همه افراد در زندگی خود نیاز دارند که با بقیه ارتباط برقرار کنند بخصوص افرادی که شغلی دارند که باید دیگران را متقاعد کنند مانند مدیر شرکت ها و باو وکیل ها و بسیاری از شغل ها که در آن ها باید افراد تلاش کنند که بتوانند همه منظور ها و مقصود  خود را به طور کامل به نفر مقابل منتقل کنند تا بتوانند از بروز سوء تفاهم جلوگیری کنند و بهتر و زودتر توانند طرف مقابل را متقاعد سازند.

ما برای ارتباط با دیگر افراد از قدرت تکلم و صحبت کردن استفاده میکنیم ولی این همه نحوه ارتباط ما با دیگران را تشکیل نمیدهد بر اساس تحقیقات ما به صورت ناخودآگاه بخش بزرگی از پیام خودر با استفاده از میمیک صورت و چشم های خود به طرف مقابل می رسانیم پس بهتر است که این توانایی را از ناخودآگاه به خودآگاه بیاوریم و بتوانیم از آن به نحو خودمان استفاده کنیم. اینجاست که مهارت زبان بدن به کمک ما خواهد آمد کتاب های زیادی در این باره نوشته شده است انواع افراد ادعا دارند که میتوانند به شما زبان بدن را آموزش دهد و لی این شما هستید که باید با هوشیاری انتخاب کنید که کدام یکی از این منابع میتوانند شما را به سمت هدف خود راهنمایی کنند. امروز ما در سایت علیرضا نیکنام قصد داریم که به این موضوع مهم و کاربردی یعنی مهارت زبان بدن و انواع آن بپردازیم. اگر شما هم دوست دارید که بتوانید بر روی دیگراتن با رفتارتان تاثیر بگذارید و یا اینکه رفتار های آنها را بتوانید تحلیل کنید و تشخیص دهید که در ذهن هر فرد در لحظه چه میگذرد.

تکنیک های زبان بدن

زبان بدن هایی که باید از آنها اجتناب کنید:

 • کندن نخ لباس
 • جلو بردن چانه هنگام صحبت با دیگری
 • ریز کردن چشمان
 • ور رفتن با یقه لباس
 • بسیار نزدیک ایستادن
 • در حضور دیگران به زمین نگاه کردن
 • لمس صورت هنگام مکالمه
 • چک کردن زمان یا جویدن ناخن
 • قرار دادن وسایل در جلوی بدن نظیر فنجان قهوه، دفتر یادداشت
 • خاراندن پشت سر یا گردن
 • لبخند مصنوعی
 • عقب کشیدن از کسی که شما از آن خوشتان می آید
 • نمایش دادن تنبلی و کسلی در حالت بدن
 • استراحت دادن به دست با قرار دادن آنها پشت سر یا بر کمر
 • به صورت مستقیم نگاه نکردن با طرف صحبت
 • دستان خود را به دو سمت کشیدن

 

 

به این مقاله امتیاز دهید

1 یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.