عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

متن عاشقانه انگلیسی

بيان احساسات یکی از بهترین بخش های یک رابطه است. استفاده از جملات و کلمات مناسب در بیان احساست مهم است در این- قسمت از علیرضا نیکنام ما بهترین متن  و نامه های انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی را برای شما آماده کردیم تا به بهترین نحو بتوانید احساسات خود را بیان کنید.

تکست های عاشقانه به زبان انگلیسی

I understand you

I feel you

And also I love you

And I want the best for you.

من درکت میکنم

من احساست میکنم

و همچنین من دوستت دارم

و واسه تو بهترین ها رو میخوام

*******************************************

my love is non stop like sea
its trust like blind
itsshine like star
itswarm like sun
its soft like flower
AND
its beautiful like u
عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.
عشق مثل ستاره میدرخشه.
عشق مثل خورشید گرم میکنه.
عشق مثل گل ها لطیفه.
و
عشق درست مثل تو زیباست

*******************************************

“It matters not who you love, where you love
.why you love, when you love, or how you love
It matters only that you love.” —John Lennon
اصلاً اهمیتی ندارد که عاشق چه فردی هستی، کجا را دوست داری،
برای چه دوست داری، چه زمانی دوست داری یا چگونه دوست داری.
تنها این اهمیت دارد که چیزی را دوست داری.

*******************************************

Your cuteness knows no bounds
your beauty has no limit
you are the only woman in the world
to which I will commit
I look at you and gasp in awe
wondering how you’re mine
you take my breath away my dear

جذابیتت بی کران است
زیبایی ات حد و مرزی ندارد
تو تنها زنی هستی که به او دل سپرده ام
به تو نگاه می کنم و نفسم به شماره می افتد
در حیرت از این که تو چطور مال من شدی
نفسم را بند می آوری عزیزم

*******************************************

You are like the sunshine so warm,
you are like sugar, so sweet…
you are like you…
and that’s the reason why I love you!
تو مثل درخشش خورشید گرمی
مثل شکر خیلی شیرینی
تو مثل خودت هستی
و بخاطر همینه که من دوست دارم!

 

 

 

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

 

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️

𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑵𝒐𝒕 𝑨 𝑷𝒂𝒓𝒕 𝑶𝒇 𝑴𝒚 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕

❤𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑨𝒍𝒍 𝑶𝒇 𝑴𝒆

*******************************************

A life without your love is miserable, without you, I have no hope, I am empty within. Thanks for being my love. I love you

زندگی بدون عشق تو چیزی جز بدبختی نیست , بدون حضور تو من پوچ و نا امید هستم. از اینکه عزیز دلم و عشقم هستی از تو ممنونم. دوستت دارم

*******************************************

You are like the sunshine so warm,
you are like sugar, so sweet…
you are like you…
and that’s the reason why I love you!
تو مثل درخشش خورشید گرمی
مثل شکر خیلی شیرینی
تو مثل خودت هستی
و بخاطر همینه که من دوست دارم!

*******************************************

Without you

I don’t want spring with it blooms

I don’t want summer with it sun

And autumn with it leaves

and even winter with it snow

بدون تو

من بهار و شکوفه هاشو نمیخوام

تابستون و آفتابشو نمیخوام

و پاییز و برگهاشو …

و حتی زمستون و با برفاش نمیخوام

*******************************************

I love all the stars

in the sky,

but they are nothing

compared to the ones

in your eyes!

Love U!

تمام ستاره های آسمان را دوست دارم

اما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچ اند

تو را دوست دارم

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

In the path of love-play, calamity is safety and ease
!Wounded be that heart that with (on account of) pain desireth a plaister
در راه عشقبازی امن و آسایش بلاست
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

*******************************************

No words are amazing enough to describe how fantastic you make me feel
هیچ کلمه ای آن قدر شگفت انگیز نیست که بتواند احساس خارق العاده ای که در من ایجاد می کنی را توصیف کند

*******************************************

My amorous song broke in my throat

Silence was righteous, the voice broke in throat

آواز عاشقانه ما در گلو شکست

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

*******************************************

Nothing in this world could ever be as wonderful as the love you’ve given me. Your love makes my days so very bright and sunny

در این دنیا هیچ چیزی نمیتواند فوق العاده تر از عشقی که تو به من بخشیده ای باشد. عشق تو روزهای مرا درخشان و روشن میسازد

*******************************************

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند
love is flower that is made to bloom by two gardeners
عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید
love is like a flower which blossoms whit trust
عشق یعنی ترس از دست دادن تو
love is afraid of losing you

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

You pass by me

like a spectrum of colours

you’re the most rich coloured

memory of me

از من عبور می کنی

مثل طیفی از رنگ ها

تو پر رنگ ترین خاطره منی …

*******************************************

My whole world

changed the second I looked into your eyes

تمام دنیای من

اون لحظه ای که به چشم هات نگاه کردم تغییر کرد

*******************************************

Every day I look at you and feel love and inspiration
هرروز تو را می نگرم و احساس عشق و الهام بخشی می کنم.

*******************************************

I love my life because it’s you
من عاشق زندگیم هستم چون زندگیم تو هستی

*******************************************

Will you love me for the rest of my life
No, I’ll love you for the rest of mine
تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟
نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

 

*******************************************
عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

Your love is like the sun, it shines my world, like the rainbow after the rain, and like a diamond, it sparkles and it glows

عشق تو همانند خورشید است و بر فراز زندگی ام میدرخشد ، همانند رنگین کمان بعد از باران ، همانند الماسی درحالی درخشش و برق زدن است

*******************************************

People live,
People Die,
People laugh,
People cry,
some give up,
some will try,
some say hi,
some say bye
others may forget u ,
But never will I
مردم زندگی می کنند ،
مردم می میرند،
مردم میخندند،
مردم گریه میکنند،
برخی تسلیم می شوند،
برخی سعی خواهد کرد،
برخی می گویند که سلام،
برخی می گویند خداحافظ
دیگران ممکن است تو را فراموش کنند،
اما من هرگز

*******************************************

Loving you is one of the most magical feelings I have ever felt. I want to feel this magic for the rest of my life

دوست داشتنت یکی از جادویی ترین احساساتی بود که حس کرده ام و همچنان میخواهم این جادو را تا آخر عمرم حس کنم

*******************************************

You are the person I want to spend my life with – my soul mate.

تو تنها کسی هستی که میخواهم عمرم را با او سر کنم – ای همزاد روح من.

*******************************************

To my dear Husband
I just want to say
You made my life complete
On our Wedding Day
I Love You

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

You’re my midnight sunshine lady

You’re my guiding light

You’re the brightest star I’ll ever see

And though the day is dark and cloudy

I’m gonna e all right

When my midnight sunshine touches me

Shel Silverstein

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی

شمع فروزان راهنمای من.

درخشانترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام

حتی در روزهای تاریک و ابری

همه چیز روبراه می‌شود

وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

*******************************************

Loving you is one of the most magical feelings I have ever felt. I want to feel this magic for the rest of my life

دوست داشتنت یکی از جادویی ترین احساساتی بود که حس کرده ام و همچنان میخواهم این جادو را تا آخر عمرم حس کنم

*******************************************

They say loving you gives pains and full of sacrifices But I’ll rather take pains and lots of sacrifices than not to be love by you.
مردم بهم می گن دوست داشتنت درد و رنج ِ فقط و کلی از خود گذشتگی
میخاد، من ترجیح میدم درد بکشم و از خود گذشتگی کنم اما نبینم تو دوستم نداری

*******************************************

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

*******************************************

I fall for you the way the leaves fall

without explanation

Without justifiction

without apology

من برات میمیرم جوری که برگا به عشقِ پاییز میریزن

بدونِ هیچ توضیح

و بدون هیچ توجیح و اعتراضی

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

You’re my midnight sunshine lady
You’re my guiding light
You’re the brightest star I’ll ever see
And though the day is dark and cloudy
I’m gonna e all right
When my midnight sunshine touches me
Shel Silverstein
تو آفتاب درخشان نیمه شب منی
چراغ فروزان راهنمای من.
روشن ترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام
حتی در روزهای تاریک و ابری
همه چیز درست می‌شود
وقتی که آفتاب نیمه شب مرا لمس کند

*******************************************

I love your smile
I love your kiss
each and every day I reminisce
you are my life you are my world
never did I imagine such an amazing girl

عاشق لبخندت هستم
عاشق بوسه ات هستم
هر روز به تو فکر می کنم
تو زندگی و دنیای من هستی
هرگز دختری به این شگفت انگیزی تصور نمی کردم

******************************************

Truly love you endlessly
Every day without you is like a book without pages
I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life

از ته دل دوستت دارم تا آخر خط

روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه هست

دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت خواهیم داشت

*******************************************

You know what’s happen when you look at me

Your eye kisses mine

Your breath feels mine

And my heart loves you more

ميدونى وقتى نگام ميكنى چى ميشه

چشمات چشمامو ميبوسن

نفست نفسمو حس ميكنه

و قلب من بيشتر عاشقت ميشه

*******************************************

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it
چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی . . .

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*********************************************

If I don’t know what true love is, how will i find it?

وقتی  نمیدانم عشق واقعی چی هست، چگونه می خواهم بهش برسم؟

*******************************************

I don’t need nobody
& I don’t feel nobody
I don’t call nobody but You
all I need in my life ) ۱
به هیچ کس نیاز ندارم
و هیچ کس را احساس نمی کنم
هیچ کس رو صدا نمی کنم جز تو
تمام چیزی که در زندگی به آن نیاز دارم

*******************************************

“It hurts to love someone and not be loved in return
but what is the most painful is to love someone and
never find the courage to let the person know how you feel.” —Earl King
اینکه کسی را دوست بداریم و او ما را دوست نداشته باشد ، آسیب زننده است
اما چیزی که از آن دردناک تر است ، این است که کسی را دوست داریم
اما هرگز جرات گفتن آن را نداشته باشیم.

*******************************************

Can I say I love you today
If not , can I ask you again tomorrow
And the day after tomorrow
And the day after that
Because I’ll be loving you every single day of my life
می تونم امروز بهت بگم دوستت دارم؟
اگه نه می تونم فردا بهت بگم یا پس فردا؟ یا روزهای بعد؟
واسه این که من هر روز زندگیم تو رو دوست دارم …

*******************************************

You are there

And I am here

Thinking about how much

I cannot wait

Until we are together again

 

تو آن جایی

و من اینجا

در این فکر

که تا چه حد در اشتیاقِ

بار دیگر

در کنار تو بودنم
*******************************************

greatest words : I dun wana los U
pleasant words : I care for U
sweet words : I admire U
wonderful words : miss U
most important word : YOU
۵ تا از بزرگترین کلمات : من نمیخوام از دستت بدم.
۴ تا از دوست داشتنی ترین کلمات : تو برام مهم هستی.
۳ تا کلمه ی شیرین : تورو تحسین میکنم.
۲ تا کلمه ی شگفت انگیز : دلتنگت هستم.
۱ کلمه که از همه مهمتره : “تو”

*******************************************

my” love” is non stop like ”sea”
its ”trust” like ”blind”
its”shine” like ”star”
its”warm” like ”sun”
its” soft” like ”flower”
AND
its ” beautiful” like ”u”
عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.
عشق مثل ستاره میدرخشه.
عشق مثل خورشید گرم میکنه.
عشق مثل گل ها لطیفه.
و عشق درست مثل تو زیباست

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

Do you believe in love at first sight

or do I have to walk by again??

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟

یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟

*******************************************

‌I may be not your first love

your first date

or your first kiss

but I just want to be your last

من شاید اولین عشقت نباشم

اولین قرارت

یا اولین بوسه ات

اما فقط میخوام که آخرینت باشم

*******************************************

Making a hundred friends is not a miracle
The miracle is to make a single friend who will
stand by your side even when hundreds are against you
داشتن صدها دوست معجزه نیست
معجزه این است که یک دوست داشته باشی تا زمانی که
صد نفر مخالف تو هستند کنارت باشد

*******************************************

No matter how hard the Situation in life
I LOVE YOU ALWAYS
مهم نیست شرایط چقدر سخت بشه
من همیشه دوستت دارم

*******************************************

Without you

I don’t want spring with it blooms

I don’t want summer with it sun

And autumn with it leaves

and even winter with it snow

بدون تو

من بهار و شکوفه هاشو نمیخوام

تابستون و آفتابشو نمیخوام

و پاییز و برگهاشو …

و حتی زمستون و با برفاش نمیخوام

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

Truly love you endlessly
Every day without you is like a book without pages
I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life

از ته دل دوستت دارم تا آخر خط

روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه هست

دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت خواهیم داشت

*******************************************

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it
چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی . . .

*******************************************

Truly love you endlessly
Every day without you is like a book without pages
I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life

از ته دل دوستت دارم تا آخر خط

روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه هست

دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت خواهیم داشت

*******************************************

People live
,People Die
,People laugh
,People cry
,some give up
,some will try
,some say hi
,some say bye
,others may forget u
.But never will I
مردم زندگی می کنند،
مردم می میرند،
مردم میخندند،
مردم گریه می کنند،
بعضی ها تسلیم می شوند،
بعضی ها تلاش خواهند کرد،
بعضی ها می گویند که سلام،
بعضی ها می گویند خداحافظ
دیگران شاید تو را فراموش کنند،
اما من هرگز

*******************************************

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ

کوتاه ترین کلمه ای که می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

I run from early in the morning

Till late in the evening

I got crazy ladies

You don’t even know

And I need someone to hide me

From the fool who lives inside me

I need someplace warm to go

Shel Silverstein

 

از صبح زود تا پایان شب می‌دوم

معشوقه‌هایی دارم

که تو آنها را نمی‌شناسی

به کسی نیاز دارم که پنهانم کند

از دست احمقی که دردرونم است.

نیاز دارم به جایی گرم و امن بروم.

*******************************************

You are like the sunshine so wa,

you are like sugar, so sweet…

you are like you…

and that’s the reason why I love you!

تو مثل درخشش خورشید گرمی

مثل شکر خیلی شیرینی

تو مثل خودت هستی

و بخاطر همینه که من دوست دارم!

*******************************************

For every day, I miss you.
For every hour, I need you.
For every minute, I feel you.
For every second, I want you.
Forever, I love you..!!
هر روز، دلم برات تنگ میشه
هر ساعت، بهت نیاز دارم
هر دقیقه، من احساست میکنم
هر ثانیه من تورومیخوام.
برای همیشه،من عاشقتم

*******************************************

I may not always be with you

but when we are far apart remember

you will be with me right inside my heart

شاید من همیشه کنارت نباشم

ولی وقتی دور از همیم یادت باشه

تو همیشه در قلب من هستی.

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

Every time he walks out the door
I wonder if he’s ever coming back
I can’t help but love
the taste of danger baby
And the how and the when and the roughness baby
هر بارى که از این در میره بیرون
به این فکر میکنم که برمیگرده یا نه
دست خودم نیست، حس خطر رو دوست دارم عزیزم
و چطور و چه زمان و خشونت رو عزیزم

*******************************************

You’re the most expensive thing that I have
I feel so lucky to be with you
تو گران ترین چیزى هستى که دارم
به خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می کنم

*******************************************

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely, It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

*******************************************

Making a hundred friends is not a miracle

The miracle is to make a single friend who will stand by your side even when hundreds are against you

داشتن صدها دوست معجزه نيست

معجزه اينه كه يه دوست داشته باشی تا وقتی صدنفر بر ضد تو هستند كنارت باشه

*******************************************

Do you believe in love at first sight

or do I have to walk by again??

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟

یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

In real love you want the other person’s good

In romantic love, you want the other person.

در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهید

در عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

*******************************************

Can u close your eyes for a minute please

thank you

Did you see how dark it is?

This is my life without you

میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!

متشکرم.

دیدی چقدر تاریک شد؟

این زندگی من بدون توست.

*******************************************

It’s so hard for me to put you into words because
.i love you in ways i have never loved anyone else
برای من خیلی سخت است تا تو را با واژه ها وصف کنم زیرا
تا به حال هیچکس را مثل تو دوست نداشتم.

*******************************************

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوست دارم

*******************************************

greatest words : I dun wana los U
pleasant words : I care for U
sweet words : I admire U
wonderful words : miss U
most important word : YOU
5 تا از بزرگترین کلمات : من نمیخوام از دستت بدم.
۴ تا از دوست داشتنی ترین کلمات : تو برام مهم هستی.
۳ تا کلمه ی شیرین : تورو تحسین میکنم.
۲ تا کلمه ی شگفت انگیز : دلتنگت هستم.
۱ کلمه که از همه مهمتره : “تو”

*******************************************

let’s think about more beautiful things

+ like what

– your eyes

بيا به چيزاى قشنگتر فكر كنيم

+ مثل چى؟

– چشات …

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

to tell someone howmuch you love,

how much you care.

Because when they””regone,

no matter how loud you shout and cry,

they won””thear you anymore

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری

و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی

چون زمانی که از دستش بدی

مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی

اون دیگر صدایت را نخواهد شنید

*******************************************

I just want you be my side always.

دلم میخواد همیشه فقط کنارم باشی.

*******************************************

You know what’s happen when you look at me

Your eye kisses mine

Your breath feels mine

And my heart loves you more

میدونى وقتى نگام میکنى چى میشه

چشمات چشمامو میبوسن

نفست نفسمو حس میکنه

و قلب من بیشتر عاشقت میشه

*******************************************

love is flower that is made to bloom by two gardeners
عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند
love is like a flower which blossoms whit trust
عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید
love is afraid of losing you
عشق یعنی ترس از دست دادن تو

*******************************************

To the world you may be one person
but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی
اما برای من تمام دنیایی

*******************************************

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cure
عشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یک زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

And you said that you love me

and i don’t know the details but

I’ve been sleeping with your short lullaby

for many years

و تو گفتی دوستت دارم

بقیه اش را نمی دانم

من سال هاست که با آن لالاییِ کوتاهت

به خواب رفته ام

*******************************************

no matter what the question is love is the answer

I love all the stars

in the sky,

but they are nothing

compared to the ones

in your eyes!

Love U!

تمام ستاره های اسمان را دوست دارم

اما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچند

تو را دوست دارم

*******************************************

If you have it [love], you dont need to have anything else.If you dont have it, it doesnt matter much what else you have.

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید

*******************************************

ou changed my life for the better
I am inspired to be different when I’m with you
تو زندگی من را برای بهتر شدن تغییر دادی
وقتی با تو هستم احساس متفاوت بودن می کنم

*******************************************

When I wake up

Each morning

And see you next to me

No matter what happen

I know that my day will

Be all right

هر روز صبح

که چشم می‌گشایم

و تو را در کنار خود می‌بینم

می‌دانم هر چه پیش آید

اهمیتی ندارد

آن روز، روز خوبی خواهد بود

*******************************************

Thinking of you, because you are wonderful
به تو فکر می کنم چون تو فوق العاده ای

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

“Sometimes you have to just walk away
.and accept things happen for a reason, even if that reason hurts”
گاهی اوقات بهتر است که بروی
و قبول کنی که هر اتفاقی حکمتی دارد؛ حتی اگر این حکمت به تو ضربه زده باشد.

*******************************************

Never ignore a person who loves you and cares for you one day you may realize you have lost the moon while counting the stars

هرگز فردی که دوستت دارد و‌ بهت اهمت میدهد را نادیده نگیر ، یک روز متوجه میشوی که ماه را در هنگام شمردن ستاره‌ها از دست داده‌ ای

*******************************************

Morning : thinking of you

Afternoon : thinking of you

Evening : thinking of you

Night : thinking of you

Life means thinking of you

صبح : فکر کردن به تو

بعدازظهر : فکر کردن به تو

غروب : فکر کردن به تو

شب : فکر کردن به تو

زندگی یعنی فکر کردن به تو

*******************************************

You know what’s happen when you look at me
Your eye kisses mine
Your breath feels mine
And my heart loves you more
میدونى وقتى نگام میکنى چى میشه
چشمات چشمامو میبوسن
نفست نفسمو حس میکنه
و قلب من بیشتر عاشقت میشه

*******************************************

Each minute seems like an hour

Each hour seems like a day

What makes this time bearable

Are my thoughts of you and

Be with you soon

هر دقیقه یک ساعت

و هر ساعت یک روز طول می‌کشد

آنچه مرا در گذراندن این دوران یاری می‌کند

فکر به توست

و دانستن این که

به زودی در کنار تو خواهم بود

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

Maybe i’m the worst person in the universe

but i always try my best for you

شايد من بدترين آدم توی دنيام

ولی من هميشه بهترين سعيمو برات می‌ كنم

*******************************************

My love is non stop like sea

It’s trust like blind

It’s shine like star

It’s warm like sun

It’s soft like flower

AND

It’s beautiful like u

عشق من مثل دریا هرگز متوقف نمیشه

عشق من مثل یه آدم کور اطمینان میکنه

عشق من مثل ستاره میدرخشه

عشق من مثل خورشید گرم میکنه

عشق من مثل گل‌ها لطیفه

و

عشق من درست مثل تو زیباست

*******************************************

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely, It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

*******************************************

When I wake up

Each morning

And see you next to me

No matter what happen

I know that my day will

Be all right

هر روز صبح

که چشم می‌گشایم

و تو را در کنار خود می‌بینم

می‌دانم هر چه پیش آید

اهمیتی ندارد

آن روز، روز خوبی خواهد بود

*******************************************

I fall for you the way the leaves fall

without explanation

Without justifiction

without apology

من برات میمیرم جوری که برگا به عشقِ پاییز میریزن

بدونِ هیچ توضیح

و بدون هیچ توجیح

و هیچ اعتراضی

*******************************************

And though the day is dark and cloudy

I’m gonna e all right

When my midnight sunshine touches me

Shel Silverstein

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی

شمع فروزان راهنمای من.

درخشانترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام

حتی در روزهای تاریک و ابری

همه چیز روبراه می‌شود

وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

It’s important to do what’s best for you, whether people approve of it or not
.this is your life, you know what’s good for you and remember, self love takes strength
مهمه که هرچیزی که برات بهترینه انجام بدی
چه مردم باهاش موافقت کنن یا نکنن
این زندگی توست، میدونی که چی برات خوبه
و یادت باشه، دوست داشتن خودت قدرت میخواد.

*******************************************

Regardless of

What events

Occur in our lives

I will make

Sure that our

Relationship flourishes

As I will always

Love and respect you

هر چه در زندگی‌مان پیش آید

عشق‌مان را

شکوفا خواهم کرد

و تا ابد

به تو احترام خواهم گذاشت

و عشق خواهم ورزید

*******************************************

Being far away from you is a pain for me

that its remedy is in you…!

مرا دردى ست دور از تو

كه نزد توست درمانش …!

*******************************************

For every day, I miss you.
For every hour, I need you.
For every minute, I feel you.
For every second, I want you.
Forever, I love you..!!
هر روز، دلم برات تنگ میشه
هر ساعت، بهت نیاز دارم
هر دقیقه، من احساست میکنم
هر ثانیه من تورومیخوام.
برای همیشه،من عاشقتم

*******************************************

Walking through the city streets
?Is it by mistake or design
I feel so alone on the Friday nights
Can you make it feel like home
?If I tell you you’re mine
It’s like I told you honey
از میان کوچه‌هاى شهر قدم زنان می‌گذرم
اینها اشتباهى اتفاق افتاد یا از پیش طراحى شده بود؟
جمعه شب‌ها خیلى احساس تنهایى می‌کنم
میشه کارى کنى حس کنم تو خونه‌ام هستم؟
اگه بهت بگم که تو مال منى؟
انگار قبلا بهت گفته بودم

*******************************************

عكس و متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

*******************************************

I love my EYES when u look into them

I love my NAME when u say it

I love my HEART when u love it

I love my LIFE when u are in it

چشامو وقتی تو بهشون نگاه می‌کنی دوست دارم

اسممو وقتی دو