گرفتن وقت مشاوره برای طلاق

گرفتن وقت مشاوره برای طلاق

در طلاق توافقی همه چیز به توافق زوجین مربوط می شود و معمولا پس از توافق بر سر مسائل مربوط به زندگی مشترک اعم از مهریه، نفقه، مهریه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند را به عهده می گیرند.

زوجین به دادگاه خانواده مراجعه می کنند و دادخواست می دهند. گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) تنظیم و تقدیم دادگاه می شود. خانواده آن ها به این نتیجه می رسند که دیگر نمی توانند با هم زندگی کنند و با جدایی موافقت می کنند.

لذا مشتركا در دادگاه خانواده حاضر می شوند و تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی می كنند. کلیه شرایط مالی و غیر مالی مربوط به عقد نیز طبق توافق زوجین در نظر گرفته می شود.

سامانه تصمیم طلاق چیست؟

سامانه تصمیم طلاق چیست؟

بر اساس قانون حمایت از خانواده، اخیرا توافقی بین قوه قضاییه و سازمان بهزیستی صورت گرفته است که طی آن باید قبل از مراجعه به دادگاه، درخواست طلاق انجام شود. این مرحله شامل ثبت تصمیم طلاق در سامانه تصمیم طلاق است. این سیستم برای طلاق توافقی، طلاق زن و طلاق با مرد استفاده می شود.

بدین منظور متقاضیان طلاق با مراجعه به این سامانه نوبت دهی آنلاین می گیرند و در زمان مشخصی برای مشاوره و کمک به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در صورتی که زوجین پس از طی مراحل قانونی و دریافت مشاوره و کمک طلاق نتوانند به توافق برسند، پرونده طلاق برای بررسی بیشتر به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارجاع می شود.

اگر زوجین برای درخواست طلاق به مرکز مشاوره مراجعه کنند، صدور طلاق خود را به تاخیر می اندازند زیرا قاضی بدون برگزاری مشاوره، طلاق صادر نمی کند.

بیشتر بخوانید: بیماری نوروپاتی چیست؟

در صورت تقدیم دادخواست طلاق در مرحله اول، در بدو ورود به دادگاه، قاضی ابتدا زوجین را به مراکز مشاوره ارجاع می دهد و پس از پایان جلسات مشاوره در مورد پرونده تصمیم گیری می کند. پس بهتر است برای جلوگیری از اتلاف وقت قبل از هر چیز به مراکز مشاوره مراجعه کنید.

مدارک مورد نیاز برای طلاق

عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه، کارت ملی، نظریه کتبی واحد مشاوره خانواده و توافقنامه کتبی مبنی بر توافق در مورد میزان حقوق و تکالیف زوجین مانند حضانت و ملاقات فرزندان، شرایط پرداخت مهریه و مقدار بذل مهریه، نفقه دوران زوجیت و غیره مورد نیاز است.

درابتدای در سایت www.zaman.behzisti.net  نوع درخواست طلاق را مشخص می کنید گزینه بعدی اطلاعات زوج و مرحله آخر اطلاعات زوجه را باید وارد کنید و ثبت درخواست را انجام دهید. پس از ثبت نام زوجین در سامانه نوبت دهی طلاق و انتخاب نزدیک ترین مرکز مشاوره به ایشان، وقت فوری همراه با کد رهگیری برای زوجین صادر می شود.

با مراجعه به مرکز غربالگری و اصرار زوجین به جدایی، چند سوال از زن و شوهر در خصوص علل جدایی پرسیده می شود و سپس زوجین توسط کارشناس مربوطه، به مشاوره خانواده معرفی می شوند و این آغاز جلسات اجباری مشاوره است.

از بهترین مشاوران در این زمینه می توان به آقای علیرضا نیکنام اشاره کرد. انجام حداقل 5 جلسه مشاوره الزامی است و بسته به شلوغی و یا خلوتی مرکزی که به امر مشاوره می پردازد، پروسه زمانی مشاوره بین حداقل 45 روز تا 3 ماه متغیر خواهد بود.

نکته مهم: جلسات اجباری مشاوره طلاق توافقی تحت هیچ شرایطی کم تر از 45 روز نخواهد بود. در پایان این جلسات گواهی عدم انصراف از طلاق صادر می شود.

درباره نفقه مهریه و اجرت المثل حتما باید تا قبل از انجام طلاق توافق انجام شود، در مورد حضانت، نفقه و ملاقات فرزند یا فرزندان در طلاق توافقی حتما گفتگو کنید. همچنین در مورد جهیزیه نیز حتما توافق کنید.

تقدیم دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

  1. تقدیم دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

برای این منظور، زوجین یا وکلای ایشان باید به همراه مدارکی همچون شناسنامه و کارت ملی و عقدنامه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کنند و پس از آن که مدارک لازم اسکن گردید و در سامانه بارگذاری شد، زوجین یا وکلای ایشان اقدام به بازخوانی و تایید دادخواست می کنند و پس از امضاء الکترونیکی رسید مربوطه و پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست طلاق توافقی بوسیله دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه خانواده صالح ارجاع می شود

پس از تقدیم دادخواست طلاق توافقی ، باید منتظر تعیین وقت حضور در دادگاه خانواده جهت رسیدگی به موضوع باشید که تعیین وقت رسیدگی، بوسیله ابلاغ الکترونیکی در سامانه ثنا به اطلاع زوجین خواهد رسید و همچنین صدور ابلاغیه بوسیله ارسال پیامک هایی به اطلاع زوجین می رسد.

  1. حضور زوجین یا وکلای ایشان در دادگاه خانواده

مرحله بعدی حضور زوج یا وکلای آن ها در روز و ساعت مقرر در ابلاغیه در دادگاه خانواده به همراه مدارک لازم است. آن ها به دادگاه خانواده می روند. مشاور خانواده از طرفین مذاکره و دلایل سوء تفاهم پرس و جو می کند و ابتدا سعی در آشتی می کند و اگر اصلاح اصل و راهنمایی مشاور خانواده و اصرار زوجین یا وکلای آن ها موثر واقع نشود مراحل طلاق را پیش می گیرند و مشاور عدم سازش زوجین را اعلام می کند.

وقوع طلاق، نظر مشاوران خانواده در خصوص دلایل مصلحت یا عدم مصلحت زوجین در خصوص جدایی و طلاق و در صورت توافق که شامل توافق و تعیین تکلیف مهریه، نفقه، اجرت المثل، مهریه، حضانت فرزند، چگونگی آن است و میزان ملاقات با فرزند، هزینه حضانت و نفقه و نفقه طفل و میزان و نحوه پرداخت و سایر حقوق مالی و غیر مالی طرفین توسط واحد مربوط تکمیل و به امضای خانواده می رسد. سپس پس از وصول به زوج یا وکلای آنان جهت صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه تحویل داده می شود.

تبصره 1: در حال حاضر و مطابق با آخرین تغییرات در استان تهران مشاوره های لازم قبل از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت نام در سامانه تعیین وقت طلاق و مشاوره در مراکز غربالگری و مشاوره خانواده و مشاوره انجام شود. اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق صورت می گیرد.

نکته 2: برای این که طلاق رجعی نباشد، زوجه باید قسمتی (هر چند بسیار ناچیز) از مهریه خود را دریافت کند.

احراز بارداری

  1. احراز بارداری

گواهی عدم بارداری یا گواهی پزشکی قانونی (گواهی باکرگی) که باکرگی را ثابت کند. تشخیص بارداری یا عدم بارداری زوجه از سوی دادگاه مستلزم صدور گواهی عدم امکان التزام است و بدین منظور سه راه وجود دارد:

الف) اقرار زوجه یا وکیل او مبنی بر حامله نبودن زوجه که در این صورت دادگاه با این اقرار گواهی عدم امکان سازش صادر می کند ولی اجرای صیغه طلاق در دفتر طلاق منوط به داشتن زوجه است. قبلا به آزمایشگاه پزشکی ارجاع می شوند، پس از انجام آزمایشات پزشکی مربوطه، گواهی عدم بارداری صادره از آزمایشگاه مذکور را به دفاتر طلاق ارائه می کنند.

ب) زوجه قبل از مراجعه به دادگاه خانواده به آزمایشگاه پزشكی مراجعه و پس از انجام آزمایشات پزشكی مربوط، گواهی عدم بارداری را از آزمایشگاه مذكور اخذ و به دادگاه ارائه كند كه در این صورت پس از صدور گواهینامه، عدم امکان تعهد توسط دادگاه خانواده با مراجعه زوجین به دفاتر طلاق، دفاتر مذکور نسبت به اجرای حکم طلاق اقدام می کنند.

بیشتر بخوانید: نحوه برخورد با شوهر نفهم

تبصره 1: در صورت باکره بودن زوجه، زوجه یا وکیل او نیازی به اقرار به باردار نبودن و ارائه گواهی عدم بارداری ندارد، بلکه زوجه باید به پزشکی قانونی مراجعه کند. فقط پزشکی قانونی (نه آزمایشگاه پزشکی یا سایر پزشکان) و پس از انجام آزمایشات و معاینات مربوطه گواهی باکرگی مبنی بر باکرگی و عدم تداخل اخذ و به دادگاه ارائه شود.

تبصره 2: در صورت یائسگی زوجه، زوجه یا وکیل وی نیازی به اقرار به باردار نبودن وی و ارائه گواهی عدم بارداری ندارد.

  1. مرحله پایانی

پس از انجام اقدامات فوق زوج یا وکلای آن ها به دادگاه خانواده مراجعه می کنند و دادگاه با احراز مصلحت زناشویی و با عنایت به مواردی از قبیل نظریه مستشار، محتوای پرونده و توافقات زوجین رای صادر می کند که ادله عدم امکان سازش به نظر می رسد پس از استرداد گواهی عدم امکان سازش زوجین یا وکلای آن ها 3 ماه فرصت دارند با صدور گواهی عدم امکان سازش و سایر مدارک لازم برای طلاق اقدام کنند.

گواهی عدم امکان سازش

باید بگوییم وقتی افراد در سامانه مشاوره طلاق بهزیستی ثبت نام می کنند به این معنا نیست که دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه برای طلاق نخواهند داشت. بلکه طبق قانون اخذ گواهی عدم سازش از مشاور قبل از ثبت طلاق الزامی است.

اصولا مشاوره طلاق بهزیستی حداقل به 4 جلسه نیاز دارد که در طول یک ماه برگزار می شود. البته ممکن است تعداد جلسات بسته به مشاوره خانواده متفاوت باشد. این که یک زن و مرد چه شرایط خاصی دارند می تواند جلسه مشاوره آن ها را تنها به یک جلسه کاهش دهد

زمان صدور گواهینامه

زمان صدور گواهینامه

افرادی که به مشاوره طلاق توافقی مراجعه می کنند در صورت موثر نبودن جلسات مشاوره طلاق بهزیستی با دریافت گواهی عدم امکان سازش از مرکز غربالگری می توانند طلاق توافقی را انجام دهند.

در هیچ موردی جز در دو مورد نمی توان برای اخذ گواهی عدم امکان سازش وکیل حضور داشت. اول این که یکی از زوج ها خارج از کشور هستند. دوم این که وکیل باید مدرکی به مشاور طلاق بهزیستی ارائه کند که مشاور تشخیص دهد امکان حضور یکی از زوجین در جلسات مشاوره وجود ندارد.

پس از دریافت گواهی وکلای زوجین می توانند به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست طلاق را ثبت کنند. اصولا مدت طلاق پس از دریافت گواهی عدم انصراف از مشاوره طلاق بهزیستی در تهران یک هفته است.

مشاوران طلاق قبل از طلاق توافقی عملکرد نسبتا موفقی داشته اند. به این ترتیب موفق شده اند آمار طلاق را در شهرستان ها به میزان قابل توجهی کاهش دهند. زیرا مشاوره طلاق می تواند برخی از مشکلات زوجین را به خوبی حل کند و آن ها را به ادامه زندگی زناشویی تشویق کند.

با پشیمان شدن طرفین در حین انجام طلاق توافقی تکلیف چه می شود؟

تا زمانی که دادگاه حکم به عدم امکان سازش ندهد، هر یک از طرفین می توانند نظر خود را تغییر دهند و در صورت ندامت، حتی در صورت امضای دادخواست، حکم صادر نمی شود. در واقع یکی از مهم ترین دلایل اجباری جلسات مشاوره، جلوگیری از تصمیمات زودگذر و هیجانی بین زوجین است.

اما پس از رای، در صورت پشیمانی زوجین از طلاق و عدم مراجعه به دفتر، امکان ثبت طلاق وجود ندارد. البته اگر زن از شوهر خود درخواست طلاق کرده باشد، حتی بدون حضور مرد هم می تواند طلاق خود را ثبت کند. علاوه بر توافقی که برای طلاق توافقی نوشته شده است، در صورت پشیمانی طرفین و عدم ثبت، طلاق اعتباری نخواهد داشت.

5/5 - (1 امتیاز)

1 یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *